WPDPharmaceuticals

Badania i rozwój w obszarze onkologii.

Jesteśmy polską firmą farmaceutyczną rozwijającą innowacyjne produkty lecznicze w obszarze chorób nowotworowych.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 6/2018:


Sukcesywna sprzedaż i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) odczynników do hodowli komórkowych dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00


Pobierz zał 2.
Pobierz zał. 1.
Pobierz zał. 3
Pobierz ogłoszenie
Pobierz specyfikacje

Zapytanie ofertowe nr 5/2018:


Sukcesywna sprzedaż i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) odczynników do hodowli komórkowych dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00


Pobierz zał 2.
Pobierz zał. 1.
Pobierz zał. 3
Pobierz ogłoszenie
Pobierz specyfikacje
Odpowiedź 1
Odpowiedź 2 poprawiona
Odpowiedź 3

Informacja o wyborze oferty:


Zamawiający dokonał wyboru VWR International sp. z o.o. Data wpłynięcia oferty: 21.09.2018 Cena oferty: 42358,46 PLN


Pełna lista podmiotów wraz z uzyskaną punktacją:


1) VWR International sp. z o.o. : Łączna liczba punktów: 100,00

2) Sigma-Aldrich sp. z o. o. : Łączna liczba punktów: 74,59

Zapytanie ofertowe nr 4/2018:


Sukcesywny zakup i dostawa (wg potrzeb Zamawiającego) plastików dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00


Pobierz zał 2.
Pobierz zał. 1.
Pobierz zał. 3
Pobierz ogłoszenie
Pobierz specyfikacje

Informacja o wyborze oferty:


Zamawiający dokonał wyboru GenoPlast Biochemicals Adres:GenoPlast Biochemicals Tomasz Schroderul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin Data wpłynięcia oferty: 20.07.2018 Cena oferty: 47461,50 PLN


Pełna lista podmiotów wraz z uzyskaną punktacją:


1) GenoPlast Biochemicals: Łączna liczba punktów: 100,00

2) VWR International Sp. z o.o.: Łączna liczba punktów: 96,57

3) Biokom Systems M. Sidor Spółka Jawna: Łączna liczba punktów: 84,00

4) Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Łączna liczba punktów: 76,94

Zapytanie ofertowe nr 3/2018:


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z kamerą oraz komputerem sterującym dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o.


Pobierz zał 2.
Pobierz zał. 1.
Pobierz zał. 3
Pobierz ogloszenie
Pobierz specyfikacje
Odpowiedź na pytania
Odpowiedź na pytania(2)

Informacja o wyborze oferty:


Zamawiający dokonał wyboru Centrum Mikroskopii Sowińscy S.C.Adres:Centrum Mikroskopii Sowińscy S.C.ul. Arkuszowa 58, 01-934 Warszawa Data wpłynięcia oferty: 7.06.2018Cena oferty: 89961,00 PLN


Pełna lista podmiotów wraz z uzyskaną punktacją:


1) Centrum Mikroskopii Sowińscy S.C.:Łączna liczba punktów: 90,00

2) Precoptic Co. Wojciechowscy spółka jawna:Łączna liczba punktów: 62,71

3) KAWA.SKA Sp. z o. o.Łączna liczba punktów: 55,01


Zapytanie ofertowe nr 2/2018: Dotyczy przeprowadzenie usługi wykonania usługi ekspresji, izolacji i dostawy białek plazmidowych w E. Coli; Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego „Opis Przedmiotu Zamówienia”, który zostanie udostępniony Wykonawcy w terminie 1 dnia od otrzymania przez Zamawiającego przesłanej na adres: WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa i podpisanej umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego „Umowa o zachowaniu poufności”.


Pobierz specyfikacje

Zapytanie ofertowe 2/2018 zostało unieważnione przez Zamawiającego

Zapytanie ofertowe nr 1/2018: Dotyczy przeprowadzenie usługi syntezy i dostawy peptydu, zawierającego 16 aminokwasów, łącznik PEG2 oraz siderofor, preparat o czystości minimum 95%; Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego „Opis Przedmiotu Zamówienia”, który zostanie udostępniony Wykonawcy w terminie 1 dnia od otrzymania przez Zamawiającego przesłanej na adres: WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa i podpisanej umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego „Umowa o zachowaniu poufności”.


Pobierz specyfikacje

Zapytanie ofertowe 1/2018 zostało unieważnione przez Zamawiającego

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 4/2017: Dotyczy: wykonania usług naukowo-badawczych w zakresie tworzenia białek, począwszy od syntezy genów, a kończąc na oczyszczaniu do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Badania i rozwój przyszłego produktu leczniczego WPD002”


Zamawiający dokonał wyboru Pure Biologics S.A. .


Ogłoszenie wyników postępowania Nr 3/2017– Przedmiot zamówienia dotyczy : wykonania usług naukowo-badawczych w zakresie potencjału technicznego związanego z aparaturom naukowo badawczą zdefiniowaną poniżej do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Badania i rozwój przyszłego produktu leczniczego WPD001” .


Zamawiający dokonał wyboru Pure Biologics S.A. .

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 2/2017– Przedmiot zamówienia dotyczy : wynajmu aparatury laboratoryjnej do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Badania i rozwój przyszłego produktu leczniczego WPD001”.


Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 1/2017– Przedmiot zamówienia dotyczy : wynajmu powierzchni laboratoryjnej do prowadzenia prac B+R w obszarze biotechnologii w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Badania i rozwój przyszłego produktu leczniczego WPD001".


Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Kontakt

WPDPharmaceuticals sp. z o.o.

Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, Polska

+48 515262381

NIP: 5252721500

KRS: 0000693186

XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie

© Copyrights 2017 by wpdpharmaceuticals.com